Styrelsens arbetshelg 3-4 februari 2018 i Stockholm

Styrelsen samlades i Stockholm och hade en givande helg. Irena, Per, Urban och Jorge var på plats. Anna och Eva deltog via Skype.

-       En ny introduktions/orienteringskurs i rättsodontologi planerades till VT 2019.
-       Utbildning för tandläkare ingående i den nationella DVI resursen planeras till den
29-30 November 2018.
-       SROFs hemsida uppdaterades och en förfrågan om intresse att vara Webbmaster skickades ut till medlemmarna
-       Styrelsen planerade programinnehåll till Rättsodontologiska föreningens symposium vid årets riksstämma i Göteborg. Tema för riksstämman i år är ”digitalisering”.
-       Den planerade kursresan till Normandie vt 2018 fick tyvärr ställas in p g a för få  anmälda.

Webmaster sökes!

Vår hemsida www.srof.se saknar en webmaster!

Styrelsen söker därför någon som kan ta ansvaret för att hemsidan uppdateras vid behov. Arbetsinsatsen är inte betungande. Vid eventuellt behov ser vi till att lämplig utbildning i WordPress erhålls.

Webmaster kommer att vara adjungerad till styrelsen.

Vid intresse, vänligen tag kontakt med Irena Dawidson (irena.dawidson@rmv.se)

/Styrelsen

En ny svensk DVI-organisation börjar ta form!

Polismyndigheten har under de senaste åren arbetat målinriktat för att etablera en ny organisation för DVI (Disaster victim identification). Till denna organisation kommer ett antal s k identifieringskunniga tandläkare knytas vilka ska kunna biträda vid en större händelse. Arbete pågår för närvarande med att organisera detta och ett uppstartsmöte har hållits vid Rättsmedicinalverket.

SROFS program vid 2016 års riksstämma välbesökt. Nu planeras för 2017!

Föreningens symposium i samband med den odontologiska riksstämman i Älvsjö (17/11-16) på temat ”Odontologi i rättsväsendets tjänst” var välbesökt och uppskattat. I anslutning till föreningens programpunkt hölls årsmöte. Protokoll kommer att läggas ut på hemsidan.

bild riksstämman

SROFS programpunkt vid 2016 års riksstämma var välbesökt!

Planeringen för årets riksstämma (15-17 november, Älvsjö) är redan i full gång. Denna gång kommer riksstämman att ha en internationell inriktning och föreningen har lämnat förslag på en internationellt meriterad föredragshållare. Mer info kommer!