Rättsodontologi

Rättsodontologi är en gren av rättsmedicinen som bistår rättsväsendet och myndigheter vid frågeställningar med odontologiska utgångspunkter.  Till rättsdontologens arbetsuppgifter hör att på begäran bedöma skador i munnen och tänderna för utfärdande av rättsintyg, utföra analys av bitmärken, åldersbedömningar av barn och ungdomar samt identifiera avlidna med hjälp av tänderna.

I Sverige finns två heltidsanställda rättsodontologer vid Rättsmedicinalverket med placering vid Rättsmedicinska enheten i Solna. Därtill finns fyra kontrakterade rättsodontologer samt ett antal s k identifieringskunniga tandläkare. Därtill finns fyra regionala identifieringslag som vid händelse av en större olycka eller katastrof i Sverige kan engageras.

Identifiering
En betydande del av den rättsodontologiska verksamheten är inriktad på identifiering av avlidna personer med hjälp av tänderna. Att utföra identifiering av en okänd avliden människa har flera syften såsom juridiska och humanitära skäl. Identifieringsbehov kan uppstå då en person med okänd identitet anträffas avliden eller t ex då en större olycka med ett flertal omkomna inträffat.

Upptäckten att man kan fastställa en persons identitet med hjälp av tänderna gjordes redan 49 e kr då Agrippina den yngre (Neros mor) lät mörda sin rival och där offrets (Lollia Pualina) identitet kunde fastställas genom att man inspekterade tänderna vilka uppvisade specifika karaktäristika.

Identifiering baserat på tänder, DNA och fingeravtryck definieras som komparativa metoder för identifiering. Dessa metoder är vetenskapligt beprövade. Oavsett val av metod krävs jämförelsematerial. För tandidentifiering krävs tandvårdsjournaler inklusive röntgenbilder av tänder.

I Sverige är tandidentifiering en särskilt användbar metod eftersom en stor del av befolkningen regelbundet besöker tandläkare. Dessutom finns i lagstiftningen reglerat att tandvårdsjournaler måste bevaras i minst tio år efter en avslutad behandling. Att använda sig av tänderna för att fastställa en persons identitet har flera uppenbara fördelar. Tänder är beständiga över tid och klarar hårda påfrestningar, t ex höga temperaturer och biologisk nedbrytning. Tänder och angränsande strukturer i munhålan uppvisar dessutom en mängd individuella karaktäristika, bland annat anatomiska detaljer och utförd tandvård, vilket gör metoden mycket säker – en enstaka tand kan räcka för att fastställa en individs identitet!

Identifiering vid större olyckor och katastrofer, DVI, (Disaster Victim Identification) sker på uppdrag av Polisen och i samverkan med ett flertal andra samhälleliga aktörer. Identifieringsprocessen bedrivs i enlighet med Interpols riktlinjer för identifiering och med Interpols standardiserade blankettsatser för inhämtning av AM-uppgifter (AM – Ante mortem, före döden) och PM-uppgifter (PM – Post mortem, efter döden). Exempel på DVI-insatser där rättsodontologisk expertkunskap bidrog till identifieringsarbetet är flyghaveriet på Kebnekajse (2012) och var av avgörande betydelse vid tsunamikatastrofen (2004).