Riksstämman 2022

Som sedvanligt deltar Svensk Rättsodontologisk Förening i programmet för Riksstämman. I år med symposiet Om krisen eller kriget kommer – odontologins roll!

Tid och plats för symposiet är fredagen den 18 november kl. 13.00-14.30. Lokal: F1

Symposiet avser att beskriva svensk totalförsvarsplanering och odontologins roll vid kris, höjd beredskap och ytterst krig. Upplägget bygger på myndighetsmedverkan med föreläsare från respektive Försvarsmakten, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket. Frågorna som ska avhandlas bedöms vara av centralt intresse för tandvården i och med den funktion som kompetensområdet kan behöva fylla i den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret.

Styrelsen önskar alla välkomna!

Information från styrelsen

Vips är vi inne i 2021 och föreningens planerade aktiviteter för 2020 fick dessvärre ställas in på grund av rådande pandemiska läge (Corona). Vi har emellertid genomfört såväl styrelsemöten som årsmöten digitalt. Vid senaste styrelsemötet (20/2-21) diskuterades bland annat årets riksstämma (17-19/11 i Stockholm) samt kommande aktiviteter. Vi planerar bland annat att köra eventet “Bubbel och brott” digitalt den 23/4. Håll utkik på hemsidan och mailen för mer information!

Varma hälsningar från styrelsen

Skärmavbild 2021-02-21 kl. 19.10.52-1