SROF seminarie vid årets riksstämma lockade många besökare

Vid årets odontologiska riksstämma i Älvsjö bidrog SROF med ett symposium under titeln “Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer”. Från föreningen deltog Urban Rådestad (moderator, föredragshållare), Anna Jinghede (föredragshållare) och Per Stål (föredragshållare) och tillsammans redogjorde de bl a för grundläggande principer för förekomst och utbredning av katastrofer, hur katastrofidentifiering bedrivs i olika typer av situationer samt redogjorde för ett antal händelser som de deltagit i. Därtill fick åhörarna lite tips om hur man i den kliniska vardagen kan optimera en kommande katastrofinsats där rättsodontologi blir central för identifiering av dödsoffer. Symposiet blev välbesökt och attraherade cirka 170 deltagare. Efter mötet höll föreningen årsmöte.

IMG_3221 IMG_3225 IMG_3228

IOFOS bjuder in till konferens i rättsoodontologi

International Organization of Forensic Odontostomatology inbjuder till konferens 9-11/9-2020 i Dubrovnik, Coratien. Denna kongress arrangeras var tredje år och brukar vara välbesökt med intressenter från hela världen. För mer information/anmälan se länk här .

22426392_2016138101954137_8635040868498469261_o

 

Bild från: www.facebook.com/iofos/photos/a.2016137721954175/2016138101954137/?type=1&theater .

Föreningsaktivteter – save the dates!

Styrelsen planerar för två kommande aktiviteter under våren, save the dates! För att kunna planera för lokal osv så önskar vi att ni anmäler ert intresse mailledes till vår kassör, Irena: irena.dawidson@rmv.se SENAST 10/1 2019.

27/3   “Bubbel och Brott”

Vi bjuder in föreningens medlemmar med vänner till bubbel med enklare förtäring till trevlig lokal, denna gång i centrala Stockholm. Under kvällen kommer vi få lyssna till ett intressant föredrag av ett mycket uppmärksammat kriminalfall! Kvällen är gratis för medlemmar och kostar 200 kronor för icke medlemmar. Information följer!

24/4   “Rättsantropologi och dental morfologi”

En heldagskurs på temat rättsantropologi och dental morfologi inklusive fallbeskrivningar riktad i första hand till tandläkare med intresse för rättsodontologi. Kursen kommer ges på Rättsmedicinska enheten i Solna. Inbjudan med tider, pris osv kommer ut senare i höst.

Styrelsen informerar!

Helgen 4-6/10 har styrelsen (Per Stål undantagen) haft styrelsemöte och planerat för dels inslaget vid riksstämman och dels kommande kursaktiviteter. Årets riksstämma äger rum på Stockholmsmässan och SROF bidrag till det vetenskapliga programmet kommer ges torsdagen den 14/11, kl. 13.30 -15.00. Temat för föredraget är “Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer”. Lokal: K11. Vi hoppas föredraget ska locka lika många åhörare som förra året!

Direkt efter föredraget (15.15) håller föreningen årsmöte och styrelsen uppmanar alla medlemmar som är närvarande på stämman att delta!

 

Föreningens kursverksamhet – synpunkter välkomnas!

I samband med styrelseinternat helgen 16-17/3 diskuterades bland annat uppslag på kommande kurser i föreningen. Introduktionskursen i rättsodontologi som vi gav den 18/1 blev snabbt fulltecknad och uppskattades stort av deltagarna. Angående kurser som ger kunskap om identifiering så hänvisar vi tills vidare till en internationell kurs i IOFOS regi (International Organisation of Forensic Odontostomatology). Denna kurs ges återkommande, håll utkik på denna länk.

Vi har nu diskuterat några olika förslag på nya kurser och skulle välkomna våra föreningsmedlemmars synpunkter och önskemål. Följande förslag har diskuterats:

– Tandvårdens roll I kris och krig

– Etiska dilemman i tandvården

– Orofacial traumadiagnostik

– Skadedokumentation (inkl foto “hands on”) och journalföring vid våld

– Skador i munnen av tortyr och hedersrelaterat våld

– Den sårbara patienten

– Den våldsutsatta patienten i tandvården

– Så här skriver du rättsintyg

– Anatomisk, morfologisk och antropologisk karaktäristik i globalt perspektiv

 

Skulle någon av ovanstående förslag tilltala dig och tillföra kunskap i din kliniska vardag? Vi tar gärna emot synpunkter, kommentarer eller förslag på andra önskemål ang kurser, nedan (som kommentar) eller till: anna.jinghede@rmv.se

//Styrelsen

Välbesökt SROF-symposium vid Odontologiska riksstämman 2018!

Årets odontologiska riksstämma med temat “Framtidens tandvård” ägde rum vid Svenska mässan i Göteborg. Svensk rättsodontologisk förening arrangerade ett symposium som berörde nya tekniska landvinningar och metoder inom rättsodontologi. Irena Dawidson, Rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket och kassör i styrelsen inledde med att beskriva dåtidens rättsodontologiska principer och hur utvecklingen sett ut de tio senaste åren. Därefter höll Kanar Alkass, Forskare vid Rättsmedicinalverket, ett mycket uppskattat föredrag om hur kol-14 i tandemalj kan fastställa individers födelseår med mycket hög precision och hur analys av D- och L-formerna av aspartat, s k aspartatracemisering, kan prediktera tänders ålder och därmed möjliggöra en beräkning av en anträffat avliden persons ungefärliga födelseår. Dessa metoder har visat sig mycket lovande som en kompletterande polisiär metod då avlidna utan känd identitet anträffas och det saknas uppslag om en identitet. Metoderna har redan kommit till stor användning i samband med utredningar av flera kriminalfall i såväl Sverige som Norge, bl a Isdalskvinnan. Mer om detta fall kan ni läsa om på denna länk.

Moderator för symposiet var Anna Jinghede, Rättsodontolog/Doktorand vid Rättsmedicinalverket och Ordförande i Svensk Rättsodontologisk förening. Symposiet var välbesökt, nästan 200 personer visade intresse!

IMG_5917Anna Jinghede modererade årets SROF-symposium vid Odontologiska riksstämman i Göteborg.

 

Irena

 

Irena Dawidson redogjorde för den tekniska utvecklingen inom svensk rättsodontologi under de senaste tjugo åren.

IMG_2240Kanar Alkass beskrev mycket pedagogiskt hur kol-14 i atmosfären kan få stor rättsodontologisk och polisiär betydelse vid identifiering av avlidna utan känd identitet.

 

 

Riksstämman 2018: Vad händer inom rättsodontologi – nya metoder och spännande fall

Programmet för SROF´s symposium 2018 i Göteborg har rubriken “Vad händer inom rättsodontologi – nya metoder och spännande fall” och hålls fredagen 16 november 2018.

Moderator är Anna Jinghede och föreläser gör Kanar Alkass och Irena Dawidson i sal F3 klockan 13:00-14:30.

Det finns även andra symposier med rättsodontologisk relevans som t.ex. “Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer” samt “Vad tandvården kan göra för att identifiera barn som far illa”.