Välbesökt program på Riksstämman 2014

Svensk Rättsodontologisk Förenings program på 2014 års Odontologisk Riksstämma i Stockholm hette Tortyroffren – behandling och bemötande i tandvården.
Det gavs av leg. tandläkare Pia Lif-Bimer och leg. läkare Tuire Toivanen och rönte stor uppskattning bland de ca 80 åhörarna.

Ett stort tack från SRF till de båda föredragshållarna för en mycket intressant föreläsning.