Styrelsens arbetshelg 27-28/1, Stockholm

Styrelsen har varit samlad för att arbeta med diverse föreningsfrågor såsom hemsidan, kursverksamheten, ekonomi, samarbetet med Rättsmedicinalverket i DVI-frågor, odontologiska riksstämman med mera. En intensiv och givande helg!

styrelsemöte20170127

SROF:s styrelse under arbete! Fotograf: Anna Jinghede

En ny svensk DVI-organisation börjar ta form!

Polismyndigheten har under de senaste åren arbetat målinriktat för att etablera en ny organisation för DVI (Disaster victim identification). Till denna organisation kommer ett antal s k identifieringskunniga tandläkare knytas vilka ska kunna biträda vid en större händelse. Arbete pågår för närvarande med att organisera detta och ett uppstartsmöte har hållits vid Rättsmedicinalverket.

SROFS program vid 2016 års riksstämma välbesökt. Nu planeras för 2017!

Föreningens symposium i samband med den odontologiska riksstämman i Älvsjö (17/11-16) på temat “Odontologi i rättsväsendets tjänst” var välbesökt och uppskattat. I anslutning till föreningens programpunkt hölls årsmöte. Protokoll kommer att läggas ut på hemsidan.

bild riksstämman

SROFS programpunkt vid 2016 års riksstämma var välbesökt!

Planeringen för årets riksstämma (15-17 november, Älvsjö) är redan i full gång. Denna gång kommer riksstämman att ha en internationell inriktning och föreningen har lämnat förslag på en internationellt meriterad föredragshållare. Mer info kommer!