Riksstämman

Svenska Tandläkare-Sällskapet arrangerar årligen Odontologisk Riksstämma, den svenska tandvårdens främsta forum för inspiration och utveckling.

SROF har som tradition att arrangera symposier vid den årliga odontologiska riksstämman. I år (2019) arrangeras riksstämman den 13-15 november i Göteborg. Temat för årets riksstämma är “verksmahetsutveckling med nyckelorden samverkan och hälsa” och styrelsen arbetar just nu med att ta fram ett spännande program för det rättsodontologiska symposiet.

Tidigare års riksstämmor

2018 arrangerades riksstämman i Göteborg. Temat var digitalisering och föreningen bidrog   med ett symposium på titeln: “Vad händer inom rättsodontologi? Nya metoder och spännande fall”. Föredraget blev mycket välbesökt.

2017 års riksstämma var internationell och SROF bjöd in Dr Sakher AlQahtani som gav ett intressant föredrag på temat “Forensic odontology and Human Rights” där han bl a berörde varje människas rätt till en identitet och aspekter på att fastställa ålder på barn.

2016 gav flera av föreningens styrelsemedlemmar ett föredrag på temat “Odontologi i rättsväsendets tjänst” vilket berörde rättsodontologins roll i rättssamhället för bland annat skadebedömning i misshandelsfall och utfärdande av rättsintyg inom ramen för en brottsutredning.

2015 var det övergripande temat “Se hela människan” och föreningen anordnade ett program med titeln “Hur ser Sveriges identifieringsberedskap ut?”. Programmet innehöll bl a rapportering om identifiering av de 298 omkomna vid flygplanskraschen med MH17 som havererade under oklara omständigheter över Ukraina 2014.

2014 talade Tuire Toivanen och Pia Lif-Bimer, båda verksamma vid Röda korset, om “Tortyroffren – behandling och bemötande i tandvården”.

2013 bjöds Urban Johansson (kriminaltekniker vid polisen) och Kerstin Montelius (Rättsgenetiker vid Rättsmedicinalverket) in för att berätta om hur identifieringsarbetet genomfördes efter olyckan på Kebnekajse där ett norskt militärflyg kraschat och fem besättningsmän omkommit.

2012 arrangerade föreningen två symposier, ett om tandhälsan hos våra förfäder och den man trodde var Magnus Ladulås – “Kungliga tänder i Riddarholmskyrkan” och ett om identifieringsarbetet efter terrordåden i Oslo och på Utöya (“Terror i Norge“) med presentatörer för Norge.

2011 gavs två programpunkter. Ett med titeln “Misstanke om misshandel och övergrepp” där det bjöds en exposé över olika orofaciala tecken och symtom på våld. Det andra programmet beskrev tandvårdens roll vid identifieringen av okända och avlidna med titeln “Försvunnen – vem bryr sig?”. 

2010 höll föreningen ett symposium om livet i Pompeji och de arkeologiska utgrävningar som gjorts inom ramen för det Svenska Pompeji-projektet (“Pompeji – ur aska och pimpsten”). Därtill talade Anna Jinghede och Tony Möörk, kriminaltekniker vid Polisen, om relationen mellan verklighetens rättsodontologiska och kriminaltekniska metoder och de som finns i fiktionens värld (“CSI i verkligheten – förstoringsglas och tänder”). Tidningen Kriminalteknik publicerade en artikel om sympoiset.

Bild 1