Hem

SROF är en intresseorganisation som genom kompetensutveckling och kunskapsspridning skall främja odontologin i rättsväsendets tjänst samt verka för att identifieringskunniga tandläkare finns tillgängliga som en resurs vid identifieringsinsatser nationellt och internationellt.

I föreningens stadgar fastslås att Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund och som är verksamma inom, eller har intresse för, ämnet rättsodontologi.

Här kan du ansöka om medlemsskap!