Styrelsens arbetshelg 27-28/1, Stockholm

Styrelsen har varit samlad för att arbeta med diverse föreningsfrågor såsom hemsidan, kursverksamheten, ekonomi, samarbetet med Rättsmedicinalverket i DVI-frågor, odontologiska riksstämman med mera. En intensiv och givande helg!

styrelsemöte20170127

SROF:s styrelse under arbete! Fotograf: Anna Jinghede