SROF omvärldsbevakning

Featured

Som ett led i Svensk Rättsodontologisk förenings (SROF) omvärldsbevakning deltog den 1-4 augusti 2023 en representant från SROF i tyska Bundeswehr’s 19th International Symposium Forensic Dentistry. Mötet genomfördes på en militär anläggning strax norr om München och samlade 139 deltagare från 21 nationer, framför allt militär personal men även representanter från polisorganisationer och fristående forskare inom rättsodontologi- och rättsmedicinområdet. Förutom klassiskt nätverksbyggande var syftet med mötet att sprida aktuell information inom rättsodontologiområdet samt öka deltagarnas kunskap generellt vad avser polisarbete, radiologi, rättsmedicin, katastrofhantering och Disaster Victim Identification (DVI). Information om presentationerna, föreläsarna samt programmet i övrigt kan inhämtas hos undertecknad.

Urban Rådestad u.radestad@gmail.com

Rapport omvärldsbevakning deltog den 1-4 augusti

Rättsodontologisk kongress i Dubrovnik, Kroatien, den 6-8 september, 2023

Featured

Rättsodontologisk kongress i Dubrovnik, Kroatien, den 6-8 september, 2023

Efter att uppskjutits på grund av pandemin blir den planerade rättsodontologiska kongressen i Dubrovnik äntligen av. Tidig anmälan till mötet kostar 400 EUR. Efter den 11 juni ökar priset till 450 EUR.  Vill man delta i några ”workshops” kostar det 100 EUR och deltagande i Konferensmiddagen 130 EUR. 

Det finns ingen detaljerad information om programmet än, men innehållet i alla 6 workshops finns på deras hemsida 

Mer information om IOFOS mötet: https://iofos2023.com