Mail From IOFOS President

Dear colleagues around the world,

For the past ten days, the world has been facing a new war sparked by the aggression of Vladimir Putin and the Russian military on Ukraine.
This Mass Disaster focuses on suffocating democracy, human rights and threatening European and world stability, and creating large numbers of victims.
The IOFOS Executive Board sends support to our Ukrainian colleagues and friends and to the entire Ukrainian people in the form of an appeal to all IOFOS members and supporters.

Sincerely,
Hrvoje Brkić

IOFOS bjuder in till konferens i rättsoodontologi

International Organization of Forensic Odontostomatology inbjuder till konferens 9-11/9-2020 i Dubrovnik, Coratien. Denna kongress arrangeras var tredje år och brukar vara välbesökt med intressenter från hela världen. För mer information/anmälan se länk här .

22426392_2016138101954137_8635040868498469261_o

 

Bild från: www.facebook.com/iofos/photos/a.2016137721954175/2016138101954137/?type=1&theater .

Föreningsaktivteter – save the dates!

Styrelsen planerar för två kommande aktiviteter under våren, save the dates! För att kunna planera för lokal osv så önskar vi att ni anmäler ert intresse mailledes till vår kassör, Irena: irena.dawidson@rmv.se SENAST 10/1 2019.

27/3   “Bubbel och Brott”

Vi bjuder in föreningens medlemmar med vänner till bubbel med enklare förtäring till trevlig lokal, denna gång i centrala Stockholm. Under kvällen kommer vi få lyssna till ett intressant föredrag av ett mycket uppmärksammat kriminalfall! Kvällen är gratis för medlemmar och kostar 200 kronor för icke medlemmar. Information följer!

24/4   “Rättsantropologi och dental morfologi”

En heldagskurs på temat rättsantropologi och dental morfologi inklusive fallbeskrivningar riktad i första hand till tandläkare med intresse för rättsodontologi. Kursen kommer ges på Rättsmedicinska enheten i Solna. Inbjudan med tider, pris osv kommer ut senare i höst.

Styrelsen informerar!

Helgen 4-6/10 har styrelsen (Per Stål undantagen) haft styrelsemöte och planerat för dels inslaget vid riksstämman och dels kommande kursaktiviteter. Årets riksstämma äger rum på Stockholmsmässan och SROF bidrag till det vetenskapliga programmet kommer ges torsdagen den 14/11, kl. 13.30 -15.00. Temat för föredraget är “Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer”. Lokal: K11. Vi hoppas föredraget ska locka lika många åhörare som förra året!

Direkt efter föredraget (15.15) håller föreningen årsmöte och styrelsen uppmanar alla medlemmar som är närvarande på stämman att delta!

 

Föreningens kursverksamhet – synpunkter välkomnas!

I samband med styrelseinternat helgen 16-17/3 diskuterades bland annat uppslag på kommande kurser i föreningen. Introduktionskursen i rättsodontologi som vi gav den 18/1 blev snabbt fulltecknad och uppskattades stort av deltagarna. Angående kurser som ger kunskap om identifiering så hänvisar vi tills vidare till en internationell kurs i IOFOS regi (International Organisation of Forensic Odontostomatology). Denna kurs ges återkommande, håll utkik på denna länk.

Vi har nu diskuterat några olika förslag på nya kurser och skulle välkomna våra föreningsmedlemmars synpunkter och önskemål. Följande förslag har diskuterats:

– Tandvårdens roll I kris och krig

– Etiska dilemman i tandvården

– Orofacial traumadiagnostik

– Skadedokumentation (inkl foto “hands on”) och journalföring vid våld

– Skador i munnen av tortyr och hedersrelaterat våld

– Den sårbara patienten

– Den våldsutsatta patienten i tandvården

– Så här skriver du rättsintyg

– Anatomisk, morfologisk och antropologisk karaktäristik i globalt perspektiv

 

Skulle någon av ovanstående förslag tilltala dig och tillföra kunskap i din kliniska vardag? Vi tar gärna emot synpunkter, kommentarer eller förslag på andra önskemål ang kurser, nedan (som kommentar) eller till: anna.jinghede@rmv.se

//Styrelsen