Styrelsehelg i Båstad

Båstad  kallbadhus by night

Styrelsen har haft en arbets- och planeringshelg i Båstad. Vi hade en omfattande dagordning som skapade många givande diskussioner.
Vi planerar bland annat för en endagskurs i antropologi och åldersbedömning under hösten 2015 – den avslutande kursdelen i nuvarande kurspaket.
Under 2016 hoppas vi kunna genomföra första delen av det nya omarbetade kurspaketet. Håll utkik på hemsidan för kommande information!