Föreningens kursverksamhet – synpunkter välkomnas!

I samband med styrelseinternat helgen 16-17/3 diskuterades bland annat uppslag på kommande kurser i föreningen. Introduktionskursen i rättsodontologi som vi gav den 18/1 blev snabbt fulltecknad och uppskattades stort av deltagarna. Angående kurser som ger kunskap om identifiering så hänvisar vi tills vidare till en internationell kurs i IOFOS regi (International Organisation of Forensic Odontostomatology). Denna kurs ges återkommande, håll utkik på denna länk.

Vi har nu diskuterat några olika förslag på nya kurser och skulle välkomna våra föreningsmedlemmars synpunkter och önskemål. Följande förslag har diskuterats:

– Tandvårdens roll I kris och krig

– Etiska dilemman i tandvården

– Orofacial traumadiagnostik

– Skadedokumentation (inkl foto “hands on”) och journalföring vid våld

– Skador i munnen av tortyr och hedersrelaterat våld

– Den sårbara patienten

– Den våldsutsatta patienten i tandvården

– Så här skriver du rättsintyg

– Anatomisk, morfologisk och antropologisk karaktäristik i globalt perspektiv

 

Skulle någon av ovanstående förslag tilltala dig och tillföra kunskap i din kliniska vardag? Vi tar gärna emot synpunkter, kommentarer eller förslag på andra önskemål ang kurser, nedan (som kommentar) eller till: anna.jinghede@rmv.se

//Styrelsen