Svensk Rättsodontologisk Förening på Riksstämman i Umeå torsdag 16 november 2023 16:00 – 17:00

Rysslands anfallskrig i Ukraina har bland annat inneburit både misstänkt systematiska angrepp riktade mot civilbefolkningen och synbart urskillningslösa angrepp mot både militära och civila mål. Världssamfundet ser nu möjligheter att ställa ansvariga för krigsförbrytelser inför rätta. Uppgiften innebär stora utmaningar och kommer att ta tid. Denna typ av utredningar innefattar bland annat rättsmedicinska och rättsodontologiska ställningstaganden.

Svensk Rättsodontologisk Förening deltar på årets Riksstämma med ett seminarium som avser att beskriva handläggningen av krigsbrottsutredningar, med fokus på rättsmedicinska och rättsodontologiska ställningstaganden.

Inbjudna föreläsare är dels Patricia Rakic Arle, chef för gruppen för utredning av krigsbrott vid Polisens Nationella operativa avdelning (NOA) d v s den grupp som ansvarar för utredning av krigsbrott vid utredningar gällande folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Dels Anders Eriksson, professor i rättsmedicin som bl.a. arbetat med att utreda krigsbrott efter kriget i forna Jugoslavien.

I anslutning till seminariet genomförs i sedvanlig ordning SROF årsmöte.

SROF Styrelse