Svenskt deltagande i DVI-kursen på Island 23-26/6 2015

Till kursen på Island åker ett antal av föreningens medlemmar, varav 5 st från styrelsen, för att uppdatera sina kunskaper i datoriserad personidentifiering. Det är främst version 5 av Plassdatas DVI-program som kommer att nagelfaras