Svenska Tandläkarsällskapet anordnar forskarkonferens!

Svenska Tandläkarsällskapet inbjuder till forskarkonferens på temat “Vetenskap och klinik i samverkan” den 4-5 april  2019 i Malmö. Ta del av programmet och information om anmälan mm på den här länken!