Föreningsaktivteter – save the dates!

Styrelsen planerar för två kommande aktiviteter under våren, save the dates! För att kunna planera för lokal osv så önskar vi att ni anmäler ert intresse mailledes till vår kassör, Irena: irena.dawidson@rmv.se SENAST 10/1 2019.

27/3   “Bubbel och Brott”

Vi bjuder in föreningens medlemmar med vänner till bubbel med enklare förtäring till trevlig lokal, denna gång i centrala Stockholm. Under kvällen kommer vi få lyssna till ett intressant föredrag av ett mycket uppmärksammat kriminalfall! Kvällen är gratis för medlemmar och kostar 200 kronor för icke medlemmar. Information följer!

24/4   “Rättsantropologi och dental morfologi”

En heldagskurs på temat rättsantropologi och dental morfologi inklusive fallbeskrivningar riktad i första hand till tandläkare med intresse för rättsodontologi. Kursen kommer ges på Rättsmedicinska enheten i Solna. Inbjudan med tider, pris osv kommer ut senare i höst.