SROF seminarie vid årets riksstämma lockade många besökare

Vid årets odontologiska riksstämma i Älvsjö bidrog SROF med ett symposium under titeln “Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer”. Från föreningen deltog Urban Rådestad (moderator, föredragshållare), Anna Jinghede (föredragshållare) och Per Stål (föredragshållare) och tillsammans redogjorde de bl a för grundläggande principer för förekomst och utbredning av katastrofer, hur katastrofidentifiering bedrivs i olika typer av situationer samt redogjorde för ett antal händelser som de deltagit i. Därtill fick åhörarna lite tips om hur man i den kliniska vardagen kan optimera en kommande katastrofinsats där rättsodontologi blir central för identifiering av dödsoffer. Symposiet blev välbesökt och attraherade cirka 170 deltagare. Efter mötet höll föreningen årsmöte.

IMG_3221 IMG_3225 IMG_3228