Riksstämman 2022

Som sedvanligt deltar Svensk Rättsodontologisk Förening i programmet för Riksstämman. I år med symposiet Om krisen eller kriget kommer – odontologins roll!

Tid och plats för symposiet är fredagen den 18 november kl. 13.00-14.30. Lokal: F1

Symposiet avser att beskriva svensk totalförsvarsplanering och odontologins roll vid kris, höjd beredskap och ytterst krig. Upplägget bygger på myndighetsmedverkan med föreläsare från respektive Försvarsmakten, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket. Frågorna som ska avhandlas bedöms vara av centralt intresse för tandvården i och med den funktion som kompetensområdet kan behöva fylla i den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret.

Styrelsen önskar alla välkomna!