Påminnelse Bubbel Och Brott den 2 december 2022

Glöm ej att anmäler er till

Bubbel och Brott den 2 december 2022

”Krigsförbrytelser –  en rättsläkares erfarenheter” av professor i rättsmedicin Anders Eriksson

Anmälan till Tenorio Jorge tenoriojorge@yahoo.se