Styrelsen informerar!

Helgen 4-6/10 har styrelsen (Per Stål undantagen) haft styrelsemöte och planerat för dels inslaget vid riksstämman och dels kommande kursaktiviteter. Årets riksstämma äger rum på Stockholmsmässan och SROF bidrag till det vetenskapliga programmet kommer ges torsdagen den 14/11, kl. 13.30 -15.00. Temat för föredraget är “Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer”. Lokal: K11. Vi hoppas föredraget ska locka lika många åhörare som förra året!

Direkt efter föredraget (15.15) håller föreningen årsmöte och styrelsen uppmanar alla medlemmar som är närvarande på stämman att delta!

 

Föreningens kursverksamhet – synpunkter välkomnas!

I samband med styrelseinternat helgen 16-17/3 diskuterades bland annat uppslag på kommande kurser i föreningen. Introduktionskursen i rättsodontologi som vi gav den 18/1 blev snabbt fulltecknad och uppskattades stort av deltagarna. Angående kurser som ger kunskap om identifiering så hänvisar vi tills vidare till en internationell kurs i IOFOS regi (International Organisation of Forensic Odontostomatology). Denna kurs ges återkommande, håll utkik på denna länk.

Vi har nu diskuterat några olika förslag på nya kurser och skulle välkomna våra föreningsmedlemmars synpunkter och önskemål. Följande förslag har diskuterats:

– Tandvårdens roll I kris och krig

– Etiska dilemman i tandvården

– Orofacial traumadiagnostik

– Skadedokumentation (inkl foto “hands on”) och journalföring vid våld

– Skador i munnen av tortyr och hedersrelaterat våld

– Den sårbara patienten

– Den våldsutsatta patienten i tandvården

– Så här skriver du rättsintyg

– Anatomisk, morfologisk och antropologisk karaktäristik i globalt perspektiv

 

Skulle någon av ovanstående förslag tilltala dig och tillföra kunskap i din kliniska vardag? Vi tar gärna emot synpunkter, kommentarer eller förslag på andra önskemål ang kurser, nedan (som kommentar) eller till: anna.jinghede@rmv.se

//Styrelsen

Välbesökt SROF-symposium vid Odontologiska riksstämman 2018!

Årets odontologiska riksstämma med temat “Framtidens tandvård” ägde rum vid Svenska mässan i Göteborg. Svensk rättsodontologisk förening arrangerade ett symposium som berörde nya tekniska landvinningar och metoder inom rättsodontologi. Irena Dawidson, Rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket och kassör i styrelsen inledde med att beskriva dåtidens rättsodontologiska principer och hur utvecklingen sett ut de tio senaste åren. Därefter höll Kanar Alkass, Forskare vid Rättsmedicinalverket, ett mycket uppskattat föredrag om hur kol-14 i tandemalj kan fastställa individers födelseår med mycket hög precision och hur analys av D- och L-formerna av aspartat, s k aspartatracemisering, kan prediktera tänders ålder och därmed möjliggöra en beräkning av en anträffat avliden persons ungefärliga födelseår. Dessa metoder har visat sig mycket lovande som en kompletterande polisiär metod då avlidna utan känd identitet anträffas och det saknas uppslag om en identitet. Metoderna har redan kommit till stor användning i samband med utredningar av flera kriminalfall i såväl Sverige som Norge, bl a Isdalskvinnan. Mer om detta fall kan ni läsa om på denna länk.

Moderator för symposiet var Anna Jinghede, Rättsodontolog/Doktorand vid Rättsmedicinalverket och Ordförande i Svensk Rättsodontologisk förening. Symposiet var välbesökt, nästan 200 personer visade intresse!

IMG_5917Anna Jinghede modererade årets SROF-symposium vid Odontologiska riksstämman i Göteborg.

 

Irena

 

Irena Dawidson redogjorde för den tekniska utvecklingen inom svensk rättsodontologi under de senaste tjugo åren.

IMG_2240Kanar Alkass beskrev mycket pedagogiskt hur kol-14 i atmosfären kan få stor rättsodontologisk och polisiär betydelse vid identifiering av avlidna utan känd identitet.

 

 

Styrelsens arbetshelg i Umeå

Styrelsen samlades i Umeå helgen 24-26/8, främst för att diskutera föreningens utbildningsverksamhet. Kursverksamheten har legat i träda under några år då behovet av identifieringskunniga tandläkare för tillfället varit mättat. Emellertid är det många, såväl medlemmar som andra som hört av sig och efterlyst kurser. Beslutet har därför landat i att ge en introduktionskurs i rättsodontologi under våren 2019 (se separat info). Vi kommer dessutom arrangera en utbildningskonferens under 2019 så håll utkik på hemsidan.

Styrelsen vill även slå ett slag för kursen på Svalbard som ges i IOFOS regi den 27/2-6/3-19 (se “Aktuella kurser” under fliken “Utbildning”).

/Styrelsen

 

IMG_5669

En ny hemsida är född

Svensk Rättsodontologisk förening har nu uppdaterat sin hemsida. Vår förhoppning är att både medlemmar, styrelse och övrigt intresserade lättare ska hitta information om vår verksamhet. För frågor kontakta föreningens styrelse. Den gamla hemsidan kan du nå via denna länk.