En ny svensk DVI-organisation börjar ta form!

Polismyndigheten har under de senaste åren arbetat målinriktat för att etablera en ny organisation för DVI (Disaster victim identification). Till denna organisation kommer ett antal s k identifieringskunniga tandläkare knytas vilka ska kunna biträda vid en större händelse. Arbete pågår för närvarande med att organisera detta och ett uppstartsmöte har hållits vid Rättsmedicinalverket.

SROFS program vid 2016 års riksstämma välbesökt. Nu planeras för 2017!

Föreningens symposium i samband med den odontologiska riksstämman i Älvsjö (17/11-16) på temat “Odontologi i rättsväsendets tjänst” var välbesökt och uppskattat. I anslutning till föreningens programpunkt hölls årsmöte. Protokoll kommer att läggas ut på hemsidan.

bild riksstämman

SROFS programpunkt vid 2016 års riksstämma var välbesökt!

Planeringen för årets riksstämma (15-17 november, Älvsjö) är redan i full gång. Denna gång kommer riksstämman att ha en internationell inriktning och föreningen har lämnat förslag på en internationellt meriterad föredragshållare. Mer info kommer!

 

 

 

 

Senaste informationen från Svensk Rättsodontologisk Förening, augusti 2016

Planeringen av förnyad kursverksamhet har kommit igång och första kursen i detta upplägg beräknas hållas under våren 2017. Mer info kommer på hemsidan.

Programmet för Riksstämmesymposiet 2016 i Stockholm är klart. Det har rubriken “Odontologi i rättsväsendets tjänst” och hålls torsdag 17/11 2016

Separat kommer vi att sända ut kallelse till Årsmötet som kommer att ske i samband med Riksstämman.

Förutom detta vill Föreningens kassör påminna om årsavgiften – ett mail skickades ut i juni till de medlemmar som ej betalt medlemsavgiften för år 2016 men endast ett fåtal hörsammade uppmaningen. Vi skulle vilja slippa skicka ut inbetalningskort med snigelposten och vi hoppas att det blir fler inbetalningar efter den här påminnelsen nu när hösten har kommit igång. Det går bra att betala för upp till tre år åt gången så slipper man dessa ständiga påminnelser. Årsavgiften är 200:- och ska betalas in på PG 86 81 83 – 5

Senaste nytt om åldersbedömning

Sveriges Tandläkarförbund har på nyhetssidan 2015-10-02 information om

Regler om användning av röntgen för ådersbestämning

Anledningen är Migrationsverkets ändrade praxis vad gäller åldersbedömning av asylsökande.

Länk till infosidan:

http://www.tandlakarforbundet.se/Vara-Fragor/Nyheter/nyheter-2015/regler-om-anvandning-av-rontgen-for-aldersbestamning/

På infosidan finns även länkar till senaste information i ämnet från Strålsäkerhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.