Om krisen eller kriget kommer – odontologins roll

Symposiet avser att beskriva svensk totalförsvarsplanering med fokus på odontologins roll i kris och krig.