Bli medlem

Medlemskap i Svensk Rättsodontologisk Förening kostar 200:-/ år.

Årsavgiften 200:- inbetalas till postgiro 86 81 83-5 (alternativt 600:- för 3 år).

Fyll i och skicka in blankett_medlemsskap SROF.