Styrelsen

Styrelsen arbetar aktivt för medlemmarna i föreningen och vårt arbete är ideellt. Under större delen av 2020 och sannolikt 2021 har styrelsearbetet skett företrädelsevis digitalt till följd av pandemiläget (Corona).

Skärmavbild 2021-02-21 kl. 19.10.52-1

Styrelsen 2022

Anna Jinghede, Ordförande, anna.jinghede@polisen.se

Per Stål, Vice ordförande per.stal@umu.se

Irena Dawidson, kassör, irena.dawidson17@gmail.com

Jorge Tenorio, Sekreterare, tenoriojorge@yahoo.se

Urban Rådestad, ledamot, u.radestad@gmail.com

Webmaster, Adjungerad, Jorgen.Jonsson@ki.se