Senaste informationen från Svensk Rättsodontologisk Förening, augusti 2016

Planeringen av förnyad kursverksamhet har kommit igång och första kursen i detta upplägg beräknas hållas under våren 2017. Mer info kommer på hemsidan.

Programmet för Riksstämmesymposiet 2016 i Stockholm är klart. Det har rubriken “Odontologi i rättsväsendets tjänst” och hålls torsdag 17/11 2016

Separat kommer vi att sända ut kallelse till Årsmötet som kommer att ske i samband med Riksstämman.

Förutom detta vill Föreningens kassör påminna om årsavgiften – ett mail skickades ut i juni till de medlemmar som ej betalt medlemsavgiften för år 2016 men endast ett fåtal hörsammade uppmaningen. Vi skulle vilja slippa skicka ut inbetalningskort med snigelposten och vi hoppas att det blir fler inbetalningar efter den här påminnelsen nu när hösten har kommit igång. Det går bra att betala för upp till tre år åt gången så slipper man dessa ständiga påminnelser. Årsavgiften är 200:- och ska betalas in på PG 86 81 83 – 5