Föreningsaktiviteter våren 2020

Under våren 2020 kommer Svensk Rättsodontologisk förening att arrangera två aktiviteter. Efter att medlemmar ombetts göra intresseanmälan så kan vi konstatera att Intresset har varit mycket stort och aktiviteterna är fullbokade. Om någon ytterligare är intresserad finns möjlighet att stå på återbudslista, antalet tillgängliga platser kommer utkristallisera sig inom kort (när bindande anmälan går ut). Aktiviteterna är som följer!

27/3, 17.00-19.00. “Bubbel och brott” (Centrala Stockholm, lokal meddelas senare)

Föreningen bjuder sina medlemmar på bubbel, tilltugg och föredrag om ett intressant brottsfall. Medföljande betalar 200 kronor.

 

24/4, 9-16.00. Kurs i Rättsantropologi och dental morfologi. Plats: Rättsmedicinalverket, KI-campus Solna. Information om innehåll och pris meddelas inom kort till de som anmält intresse.

För intresseanmälan/återbudslista för aktiviteterna ovan, vänligen kontakta föreningens kassör Irena.dawidson@rmv.se