Styrelsens arbetshelg 3-4 februari 2018 i Stockholm

Styrelsen samlades i Stockholm och hade en givande helg. Irena, Per, Urban och Jorge var på plats. Anna och Eva deltog via Skype.

–       En ny introduktions/orienteringskurs i rättsodontologi planerades till VT 2019.
–       Utbildning för tandläkare ingående i den nationella DVI resursen planeras till den
29-30 November 2018.
–       SROFs hemsida uppdaterades och en förfrågan om intresse att vara Webbmaster skickades ut till medlemmarna
–       Styrelsen planerade programinnehåll till Rättsodontologiska föreningens symposium vid årets riksstämma i Göteborg. Tema för riksstämman i år är ”digitalisering”.
–       Den planerade kursresan till Normandie vt 2018 fick tyvärr ställas in p g a för få  anmälda.