Styrelsens arbetshelg 3-4 februari 2018 i Stockholm

Styrelsen samlades i Stockholm och hade en givande helg. Irena, Per, Urban och Jorge var på plats. Anna och Eva deltog via Skype.

–       En ny introduktions/orienteringskurs i rättsodontologi planerades till VT 2019.
–       Utbildning för tandläkare ingående i den nationella DVI resursen planeras till den
29-30 November 2018.
–       SROFs hemsida uppdaterades och en förfrågan om intresse att vara Webbmaster skickades ut till medlemmarna
–       Styrelsen planerade programinnehåll till Rättsodontologiska föreningens symposium vid årets riksstämma i Göteborg. Tema för riksstämman i år är ”digitalisering”.
–       Den planerade kursresan till Normandie vt 2018 fick tyvärr ställas in p g a för få  anmälda.

Webmaster sökes!

Vår hemsida www.srof.se saknar en webmaster!

Styrelsen söker därför någon som kan ta ansvaret för att hemsidan uppdateras vid behov. Arbetsinsatsen är inte betungande. Vid eventuellt behov ser vi till att lämplig utbildning i WordPress erhålls.

Webmaster kommer att vara adjungerad till styrelsen.

Vid intresse, vänligen tag kontakt med Irena Dawidson (irena.dawidson@rmv.se)

/Styrelsen