Riksstämman 2018: Vad händer inom rättsodontologi – nya metoder och spännande fall

Programmet för SROF´s symposium 2018 i Göteborg har rubriken “Vad händer inom rättsodontologi – nya metoder och spännande fall” och hålls fredagen 16 november 2018.

Moderator är Anna Jinghede och föreläser gör Kanar Alkass och Irena Dawidson i sal F3 klockan 13:00-14:30.

Det finns även andra symposier med rättsodontologisk relevans som t.ex. “Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer” samt “Vad tandvården kan göra för att identifiera barn som far illa”.

ÅRSMÖTE 2018

Boka redan nu fredag 16/11för att gå på SROF´s årsmöte i samband med Riksstämman i Göteborg. Kallelse med möteshandlingar kommer att mailas ut i god tid.

Styrelsens arbetshelg i Umeå

Styrelsen samlades i Umeå helgen 24-26/8, främst för att diskutera föreningens utbildningsverksamhet. Kursverksamheten har legat i träda under några år då behovet av identifieringskunniga tandläkare för tillfället varit mättat. Emellertid är det många, såväl medlemmar som andra som hört av sig och efterlyst kurser. Beslutet har därför landat i att ge en introduktionskurs i rättsodontologi under våren 2019 (se separat info). Vi kommer dessutom arrangera en utbildningskonferens under 2019 så håll utkik på hemsidan.

Styrelsen vill även slå ett slag för kursen på Svalbard som ges i IOFOS regi den 27/2-6/3-19 (se “Aktuella kurser” under fliken “Utbildning”).

/Styrelsen

 

IMG_5669

Styrelsens arbetshelg 3-4 februari 2018 i Stockholm

Styrelsen samlades i Stockholm och hade en givande helg. Irena, Per, Urban och Jorge var på plats. Anna och Eva deltog via Skype.

–       En ny introduktions/orienteringskurs i rättsodontologi planerades till VT 2019.
–       Utbildning för tandläkare ingående i den nationella DVI resursen planeras till den
29-30 November 2018.
–       SROFs hemsida uppdaterades och en förfrågan om intresse att vara Webbmaster skickades ut till medlemmarna
–       Styrelsen planerade programinnehåll till Rättsodontologiska föreningens symposium vid årets riksstämma i Göteborg. Tema för riksstämman i år är ”digitalisering”.
–       Den planerade kursresan till Normandie vt 2018 fick tyvärr ställas in p g a för få  anmälda.

Webmaster sökes!

Vår hemsida www.srof.se saknar en webmaster!

Styrelsen söker därför någon som kan ta ansvaret för att hemsidan uppdateras vid behov. Arbetsinsatsen är inte betungande. Vid eventuellt behov ser vi till att lämplig utbildning i WordPress erhålls.

Webmaster kommer att vara adjungerad till styrelsen.

Vid intresse, vänligen tag kontakt med Irena Dawidson (irena.dawidson@rmv.se)

/Styrelsen

Styrelsens arbetshelg 27-28/1, Stockholm

Styrelsen har varit samlad för att arbeta med diverse föreningsfrågor såsom hemsidan, kursverksamheten, ekonomi, samarbetet med Rättsmedicinalverket i DVI-frågor, odontologiska riksstämman med mera. En intensiv och givande helg!

styrelsemöte20170127

SROF:s styrelse under arbete! Fotograf: Anna Jinghede